2n FiQ

En primer lloc, us podeu descarregar, si cliqueu aquí, la presentació de l'assignatura.


SUBSTÀNCIES PURES I MESCLES

GAMIFICACIÓ

Tutorials i pàgines web per fer el treball del video a partir d'explicacions i esquemes.

Pissarra digital vileda on line
Tutorial de com gravar el que fas al teu pc
Aplicació que grava i pots dibuixar i parlar a l'hora.

LLEIS DE NEWTON

Video explictiu de l'Estació Internacional Europea

Calculadora impactes

Explicació de les lleis de Newton

Simulació lleis de Newton

TREBALL SOBRE PSEUDOCIÈNCIA

Exemples de pseudociència
Estructura del treball i criteris de qualificació
Rúbrica de la presentació

VIDEO EXPERIMENTAL

Treball experiment de Nadal 
Rúbrica video

ENERGIA

3 catorce Energia

Fitxa d'energia

Despesa d'energia relacionada amb l'esport


CALOR I TEMPERATURA

Treball per aquest tema
Rúbrica del mural

ONES

Explicació tipus d'ones i simulacions
Fenòmens òptics (simulació de l'ull)
Laboratori

SUBSTÀNCIES PURES I MESCLES

MESCLES HETEROGÈNIES

MESCLES HOMOGÈNIES


En els següents enllaços trobareu els enllaços a les pràctiques de laboratori que farem durant el curs.
Pràctica de cinemàtica del MRU.
Laboratori vierual MRU i MRUA
Pràctica de cinemàtica de representació de funcions.
Pràctica de dinàmica sobre la llei de Hooke.
Pràctica de dinàmica sobre representació de forces.
Coet 3a llei de Newton
Pràctica sobre Tintín i la ciència.
Pràctica sobre la pressió en sòlids i el principi d'Arquímedes.

Explicació sobre l'energia renovable i no renovable.

Si cliqueu aquí trobareu simulacions de física, química i biologia que ens facilitaran la comprenssió de conceptes com els canvis d'estat o el sistema solar.

Simulació canvis d'estat.
Simulació de la visió del color
Pressió en fluids.
Ones a partir d'una corda.
Composició de forces
Ones acústiques
Canvis i maneres d'energia
Simulació d'energia mecànica.


3 comentaris: